Aktivnosti - Intervencije

Pozar otvorenog prostora

Pozara otvorenog prostora
🔥(nisko raslinje i trava)🔥

U naselju Mali Mosunj od 17.00 do 18.00 sati
i
naselje Centar Vitez kod SŠ Vitez od 18.10 do 18.40 sati
Na pozaru ucestvovalo 8 vatrogasca sa dva vozila 🚒🚨.