Servis vatrogasnih aparata

U sklopu vatrogasnog društva djeluje i radi servis vatrogasnih aparata za početno gašenje požara.

Ovlašteni smo za ispitivanje, servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata što podrazumijeva :

  • Periodične preglede aparata
  • Kontrolno ispitivanje
  • Obavezni servis i punjenje aparata nakon svake upotrebe

 

Ovlašteni smo servis sljedećih proizvođača i uvoznika vatrogasnih aparata:

  • Financ Mostar
  • Pastor d.d.
  • Pastor inžinjering d.d.
  • MG Rijeka
  • Kovina Visoko
  • Vatrosprem Beograd
  • Felix

 

Servis aparata vrši se u potpuno opremljenoj radionici s educiranim i ljubaznim djelatnicima na adresi Stjepana Radića br. 1, (dvorište DVD Vitez).

U servisu su zaposleni ovlašteni serviseri vatrogasnih aparata sa rješenjem izdanim od strane MUP-a SBK/KSB TRAVNIK.

Dozvola za rad servisa vatrogasnih aparata izdata od MUP SBK/KSB TRAVNIK, broj: 03/2-44-3-957/16 od 06.07.2016.godine.

Tehnički i kadrovsko smo opremljeni tako da možemo udovoljiti svim zahtjevima vezanim uz poslove servisiranja vatrogasnih aparata, sukladno uputama proizvođača, što je i zakonska obaveza vlasnika.

Svi aparati se servisiraju prema Pravilniku o odabiru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet s jamstvenim rokom i servisnim rokom (Službene novine Federacije BiH broj 46/01) i Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine Federacije BiH broj 64/09).

Kontakt centar:

Radno vrijeme servisa je od 7.00 do 19.00h

Tel/fax servisa: +387 30 714 123,

e-mail: dvdvitez1965@gmail.com

Područje djelovanja

Područje koje operativno pokrivamo

Kako se ponašati i što učiniti u slučaju požara?

Galerija

Foto albumi iz aktivnosti društva