Kategorija: Intervencije

Pozar otvorenog prostora

🚨Pozara otvorenog prostora🚨
🔥(nisko raslinje i trava)🔥
U naselju Kruscica kod pilane Miskovic od 22.30 do 23.