O nama

Na području općine Vitez, prvo Dobrovoljno vatrogasno društvo nastalo je i formirano 15.01.1965.godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Starom Vitezu. Kao takvo radilo je sve do početka ratnog perioda, a poslije se od istog formira DVD Vitez i DVD Stari Vitez.

DVD Vitez je osnovano na Osnivačkoj skupštini koja je održana 11.04.1996.godine u 15:00 sati u prostorijama amfiteatra Osnovne škole Vitez. Na osnivanju pored predstavnika društveno političkih organizacija općine Vitez, bili su prisutni i predstavnici DVD Busovača, DVD Novi Travnik, DVD Travnik, DVD Nova Bila, i DVD Impregnacija. Sjednicom je predsjedavao Miroslav Grabovac. Na skupštini izabran je Izvršni odbor u sastavu od sedam (7) članova i Nadzorni odbor u sastavu od tri (3) člana.

U mandatnim periodima predsjednik Izvršnog odbora bili su:

  • Jozo Grgić, od 1996 do 2000;
  • Rudo Vidović, od 2000 do 2004;
  • Miroslav Grabovac, od 2004 do 2012;
  • Ivanka Biletić, od 2012 do 2016;
  • Boris Bonić, od 2016 do 2020.

 

U mandatnim periodima tajnik društva bili su:

  • Miroslav Grabovac, od 1996 do 2004;
  • Franjo Šantić, od 2004 do 2012;
  • Miroslav Grabovac, od 2012 do 2016;
  • Anto Strukar, od 2016 do 2020:

 

Opće odredbe, ciljevi i zadatci

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez je stručna, društvena, humanitarna, samostalna i nestranačka organizacija od šireg društvenog interesa u oblasti zaštite od požara. Prostor djelovanja Društva je na području općine Vitez.

Društvo promiče i razvija rad vatrogastva, sudjeluje u ostvarenju povjerenih zadataka u oblasti zaštite od požara, kao djelatnost od posebnog interesa sukladno sa pozitivnom zakonskim propisima, planom zaštite od požara općine Vitez i Statutom. Kao društvena i stručna organizacija u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, društvo je aktivan čimbenik provedbe zadataka i poslova u toj oblasti.

Članstvo društva

Članom društva smatra se svaki pojedinac koji svojevoljno potpiše pristupnicu o učlanjenju u Društvo i koji redovito izvršava svoje obaveze. Broj aktivnih članova je (  ), od čega 30 pripadnika vatrogasne djece i mladeži, 5 uposlenih, 14 pomažući članova.

Organi upravljanja društva su:

Skupština društva, izvršni odbor i nadzorni odbor.

U pomaganju rada društva istakli su se Miroslav Grabovac, Jozo Grgić, Dragan Štrbac, Rudo Kurevija, Marijan Strukar, Dragan Garić –Dambi, Žarko Livančić, Slavica Josipović, Josip Marić, Stipo Žigonjić, Dragan Žuljević – Gaga, Stipo Marijanović, Nikola Banić, Živko Gavrilović, Vladimir Strukar, Mirko Dujić, Marko Blaž, Zvonimir Čilić, Jozo Šapina, Srečko Bralo, Niko Pavlović, Rudo Vidović, Franjo Rajković, Ivo Garić, Vlado Alilović, Ivo Križanac, Ivica Babić – Rašo, Ivanka Biletić, Milica Vukadinović, Danica Križanović, Dragan Stojak, Franjo Šarić, Karlo Grabovac, Tončo Livančić, Ljuban Frljić, Stipo Lujić, Dragan Baškarad – Gagi, Dragan Blaž, Kruno Karin, Davor Karin, Mara Žepačkić, Anto Strukar – Ata, Bono Drmić, Vojko Budimir…

Preminuli članovi DVD-a Vitez,

Jozo Garić, Dragan Štrbac, Dejan Grabovac, Živko Gavrilović, Srečko Bralo, Niko Pavlović, Pero Križanović, Dragutin Bonić – Švabo, Anto Šarić…

Područje djelovanja

Područje koje operativno pokrivamo

Kako se ponašati i što učiniti u slučaju požara?

Galerija

Foto albumi iz aktivnosti društva