Aktivnosti - Intervencije

Pozar otvorenog prostora

🚨Pozara otvorenog prostora🚨
🔥(nisko raslinje i trava)🔥

U naselju Gornja Veceriska od 13.45 do 14.45 sati

Na pozaru ucestvovalo 3 vatrogasca sa jednim vozilom 🚒🚨.