Aktivnosti - Intervencije

Intervencija🚒🚒🚨🚨

Intervencija🚒🚒🚨🚨

Dana 06.05.2019.g. u 6.32 sati na poziv PS Vitez, izasli smo na intervenciju izvlacenje vozaca iz motornog vozila koji je vozilom pao u rijeku Lasvu, kod Vonkovog mosta.

Na intervenciju izasla 2 vatrogasca sa jednim navalnim vozilom 🚒🚨.
Intervencija zavrsena u 7.10 sati.